juli 2017


06 jul - Inloopbijeenkomst plannen terp Hallum

Er zijn plannen om het gebied ten noorden van de kerk in Hallum, waar de Grote Streek, Kleine Streek, Kerkpad en Antsjemastreek liggen, anders in te richten. Inmiddels is er een schets gemaakt van de mogelijke nieuwe inrichting.

Wonen Noordwest Friesland en gemeente DDFK nodigen u, in samenwerking met het bestuur van Dorpsbelang Hallum, uit om hier kennis van te nemen op een inloopbijeenkomst op 6 juli a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur in dorpshuis ‘het Trefpunt’.

08 jul - Ringrijden

Op de Singel, georganiseerd door de activiteitencommissie.

15 jul - Vlieger-op Hallum

Van 13.00 - 17.00 uur op de sportvelden in Hallum wordt het evenement Vlieger-op Hallum gehouden.

24 jul - Open middag archeologisch onderzoek

Maandag 24 juli van 14.00-17.00 uur bij Rondweg 1 in Hallum. Meer informatie: www.terpenenwierdenland.nl.
<<>>